HBO-Monitor corona-editie

Nederland kampt momenteel, net als de rest van de wereld, met de gevolgen van de COVID-19 crisis. Deze gevolgen - voor werken, voor studeren, voor huishoudens, en voor het sociale en culturele leven – zijn zeer vergaand, en veranderen dagelijks. Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt is een onderzoek begonnen naar de gevolgen van de coronacrisis voor hbo-alumni. Het onderzoek heeft als doel te onderzoeken hoe de coronacrisis van invloed is op de (arbeidsmarkt)positie, werkomstandigheden en het welbevinden van hbo-alumni.


Waarom een HBO-Monitor corona-editie?

De maatregelen van de overheid om de verspreiding van het virus te voorkomen hebben een flinke impact op het dagelijkse leven. Het is nu al bekend dat vooral de situatie van jonge afgestudeerden bijzonder hard door deze maatregelen wordt geraakt. Om de effecten van de crisis voor hbo-alumni in kaart te brengen richt dit onderzoek zich specifiek op deze doelgroep. Wat is het effect van de coronacrisis op hun arbeidsmarktpositie? Wat is het effect op hun baanzekerheid, op de kwaliteit van hun werk, op hun dagelijkse werkzaamheden, op hun eventuele vervolgstudie?


Wat levert het op?

Dit onderzoek zal nuttige gegevens opleveren over de (arbeidsmarkt)positie, werkomstandigheden en het welbevinden van verschillende groepen hbo’ers in deze bijzondere periode. Door specifieke situaties snel in kaart te brengen, kunnen we advies uitbrengen aan hogescholen, beleidsmakers en andere stakeholders. Op dit moment wordt veelal gehandeld op basis van veel bredere informatie, wat gerichter beleid op basis van maatwerk voor deze specifieke doelgroep bemoeilijkt.


Hoe werkt het?

Hbo’ers die in recente jaren hebben deelgenomen aan de HBO-Monitor en die toestemming hebben gegeven om deel te nemen aan vervolgonderzoek, hebben een mail ontvangen met een link om de vragenlijst te openen. Deze link geeft direct toegang tot de vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 10 minuten duren.


Privacy

De privacy is uiteraard volledig beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Gegevens worden anoniem verwerkt en resultaten zullen nooit naar personen herleidbaar zijn.


Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderzoek, stuur dan een mail naar b.belfi@maastrichtuniversity.nl onder vermelding van "Corona".